A4 Popup

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest mediaM Krystian Kolasa, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Kasprzaka 7/9, 91-078 Łódź lub telefonując pod numer: 42 2782174

2. Twoje dane przetwarzane są w celu w którym zostały podane i w celu realizowania oraz nadzorowania procesu korespondencji mailowej.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Jeżeli umowa między nami stanowi, iż przekazujemy Twoje dane firmie realizującej część zawartej z Tobą umowy to realizujemy takie udostepnienie. W innym wypadku nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator może w związku z realizacją zawartej z Tobą umowy przekazać Twoje dane do podmiotu realizującego objęte umową zadania a znajdującego się na terenie państwa trzeciego. W innym wypadku Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres wynikający z umowy zwiększony o 5 lat lub w wypadku gdy korespondencja nie była związana z realizacją umowy nie dłużej niż 5 lat.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.


* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

all4web

Klauzula informacyjna:

 1. Drogi Kliencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest mediaM  Krystian Kolasa,  zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonując pod numer: +48 42 278-21-75
 2. Twoje dane przetwarzane są w celu: – sprzedaży i dostarczenia towarów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, –  zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, –  realizacji umowy lub świadczenia usług, zarządzania udzielaniem tych usług, obsługi rozliczeń oraz płatności związanych z tymi usługami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia, –   rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f  Rozporządzenia, –  realizacji przez czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, –  marketingu, w tym promocji produktów lub usług oferowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, –  ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (obejmującym Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy lub okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, przeniesienia, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Twoich danych. Udzieloną nam zgodę możecie w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody)
 8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO.
 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest mediaM Krystian Kolasa, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Kasprzaka 7/9, 91-078 Łódź lub telefonując pod numer: 42 2782174

2. Twoje dane przetwarzane są w celu w którym zostały podane i w celu realizowania oraz nadzorowania procesu korespondencji mailowej.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Jeżeli umowa między nami stanowi, iż przekazujemy Twoje dane firmie realizującej część zawartej z Tobą umowy to realizujemy takie udostepnienie. W innym wypadku nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator może w związku z realizacją zawartej z Tobą umowy przekazać Twoje dane do podmiotu realizującego objęte umową zadania a znajdującego się na terenie państwa trzeciego. W innym wypadku Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres wynikający z umowy zwiększony o 5 lat lub w wypadku gdy korespondencja nie była związana z realizacją umowy nie dłużej niż 5 lat.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.


* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

GRENKE Logo 100mm

Prowadzisz małą lub średnią firmę? Poznaj ofertę GRENKE i sprawdź korzysći z leasingu! Wiemy, jak ważny dla rozwoju Twojego biznesu jest dostęp do nowoczesnego sprzętu, dlatego oferujemy rozwiązania finansowe, dzięki którym bez problemu będziesz mógł z niego korzystać.

GRENKE to ekspert w dziedzinie leasingu sprzętu IT. Dzięki naszemu międzynarodowemu doświadczeniu oferujemy produkty naprawdę dopasowane do Twoich potrzeb i leasing, który przynosi korzyści!

 Zobacz, jakie zalety ma Leasing GRENKE:

1.       Proste procedury - ilość wymaganych dokumentów ograniczyliśmy do minimum. Wystarczy wniosek, dokumenty tożsamości osób z reprezentacji firmy oraz dokument rejestrowy.

2.       Indywidualna obsługa i wsparcie na każdym etapie – GRENKE to ekspert w dziedzinie leasingu IT, dzięki czemu możesz liczyć na pomoc, doradztwo i najwyższą jakość obsługi.

3.       Korzyści podatkowe - raty leasingowe w całości zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu, dzięki temu leasing wpływa na obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Urządzenia nie muszą być amortyzowane dłużej niż są efektywnie wykorzystywane.

4.       Ochrona kapitału firmy - leasing, w przeciwieństwie do zakupu, nie narusza zdolności kredytowej, nie obciąża bilansu i tym samym nie pogarsza kondycji firmy. Przeciwnie -  korzystanie z nowej technologii za pomocą leasingu jednocześnie poprawia wypłacalność firmy, wynik w bilansie oraz rating.

5.       Dostęp do najnowszych technologii – leasing zapewnia stały dostęp do innowacyjnych rozwiązań, firma nie zamraża kapitału, ale zarabia korzystając ze sprzętu, płacąc tylko miesięczne lub kwartalne raty. Dzięki temu osiąga to, na czym nam zależy – rozwój!

6.       Większe możliwości inwestycyjne – wybór leasingu to brak konieczności zamrażania kapitału, dzięki czemu firma może sobie pozwolić na kolejne inwestycje. Jest to ważne szczególnie w przypadku sprzętu IT, który często się zmienia i stale wymaga uaktualniania. Korzystne raty leasingu GRENKE pozwalają korzystać z najnowocześniejszego sprzętu zawsze, gdy jest potrzebny!

 

Wymagane dokumenty

Chcesz wziąć leasing i zastanawiasz się, jakie są wymagania oraz dokumenty?

Poniżej, w zależności od rodzaju procedury, przedstawiamy wykaz dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy leasingowej.

 

Procedura promocyjna

PROCEDURA PROMOCYJNA dotyczy wniosków nadesłanych przez Partnerów współpracujących z GRENKELEASING na sprzęt komputerowy, kserograficzny i medyczny o wartości do 10 000 zł netto.

W przypadku ubiegania się o leasing należy wypełnić wniosek (PDF, 0.9 MB) oraz przedstawić poniższe dokumenty w zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego.

- Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru,
 2. Dwa dowody tożsamości.

- Spółki cywilne

 1. Umowa spółki,
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników,
 3. Dwa dowody tożsamości każdego ze wspólników.

- Spółki jawne, partnerskie, komandytowe lub komandytowo - akcyjne:

 1. Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
 2. Dwa dokumentu tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.

- Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne:

 1. Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
 2. Dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.

Procedura uproszczona

PROCEDURA UPROSZCZONA dotyczy przedmiotów o wartości od 3 000 do 30 000 zł netto.

W przypadku ubiegania się o leasing należy wypełnić wniosek (PDF, 1.0 MB) oraz przedstawić poniższe dokumenty, w zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego.

- Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru,
 2. Dwa dowody tożsamości.

- Spółki cywilne:

 1. Umowa spółki,
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników,
 3. Dwa dowody tożsamości każdego ze wspólników.

- Spółki jawne, partnerskie, komandytowe lub komandytowo - akcyjne:

 1. Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
 2. Dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.

- Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne:

 1. Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
 2. Dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.

Procedura zwykła

PROCEDURA ZWYKŁA dotyczy przedmiotów o wartości powyżej 30 000 zł netto.

W przypadku ubiegania się o leasing należy wypełnić wniosek - procedura zwykła (PDF, 2.1 MB) oraz przedstawić poniższe dokumenty, w zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego.

- Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru,
 2. Regon oraz NIP,
 3. Dwa dowody tożsamości.

- Spółki cywilne:

 1. Umowa spółki,
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników,
 3. Regon oraz NIP,
 4. Dwa dowody tożsamości każdego ze wspólników.

- Spółki jawne, partnerskie, komandytowe lub komandytowo - akcyjne:

 1. Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
 2. Regon oraz NIP,
 3. Dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.

- Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne:

 1. Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
 2. Regon oraz NIP,
 3. Dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.

GRENKELEASING zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów poza wymienionymi powyżej.

 


Udowodnij ze nie jesteś robotem

 

*Pola  obowiązkowe

 

 

 santander  grenkeleasing

Nasi klienci

 • dts
 • duledo2
 • goro1
 • klarsan2
 • likims
 • mkg
 • sawo
 • soft4e
 • uszczelka
 • Bez nazwy-3
 • trako